Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Dario Biagioni Patyna Style

informacje o cenach w Polsce i szczegółach kursów via email: basiahansen35@gmail.com 

Patina Style Colors by Dario Biagioni Polska

Zapraszamy na Warsztaty Stylizacji Mebli starożytnymi technikami rzemieślników włoskich w Polsce Autoryzowane przez Włoskiego Mistrza Patyny Dario Biagioni Patina Style Colors

Obraz zawierający budynek, zewnętrzne, ławka, siedzi

Opis wygenerowany automatycznieAutoryzowany Przedstawiciel w Polsce:

Barbara Hansen

NIP 526 166 7289

@Metamorfoza Furniture Barbara Hansen

Dziarnowo 35B, 09-411 Biała, woj. Mazowieckie

Tel 603 351 449

Email: basiahansen35@gmail.com

Obraz zawierający siedzi, kamień, leżące, stare

Opis wygenerowany automatycznie

Kurs Tempera Antica

( Tempera Antyczna)

Technika Tempery Antycznej jest ukoronowaniem długoletnich poszukiwań Dario w osiągnięciu równowagi pomiędzy tradycyjnymi materiałami oraz ich zastosowaniem, a stylizacją mebli tak aby długoletni proces wpływu czasu na powłoki (Patynę)uzyskać znacznie szybciej. Na tym kursie uczestnik będzie mógł się nauczyć jak wystylizować i postarzyć mebel uzyskując efekt o starożytnym wyglądzie, ale współczesnym smaku, bez konieczności całkowitego oczyszczania ze starych powłok i uciekania się do zakupu często bezużytecznych materiałów.

Podczas kursu uczestnik będzie używał materiałów i produktów, które Dario wybrał na podstawie własnego długoletniego doświadczenia i prac wykonanych z ponad 150cioma uczestnikami kursów: podkłady wodne, farby albuminowe i inne ciekawe, całkowicie naturalne preparaty.

Kurs Starożytnej Tempery zastąpił w rzeczywistości kurs podstawowy i średniozaawansowany umożliwiając studentom w ciągu zaledwie 3ch dni naukę spektakularnej metamorfozy mebla.

TRZY DNIOWE WARSZTATY GRUPOWE */osoba ( max 2-3 osoby w grupie)

*informacje o cenach i szczegółach kursów via email: basiahansen35@gmail.com

TRZY DNIOWE WARSZTATY INDYWIDUALNE

* informacje o cenach w Polsce i szczegółach kursów via email: basiahansen35@gmail.com
W cenę szkolenia wliczone są materiały i preparaty, katalogi, fartuch Dario Biagioni Patina Style, Dyplom ukończenia kursu wystawiony przez Dario Biagioni, Połączenie Video z Mistrzem Patyny z profesjonalnym tłumaczeniem z języka włoskiego na język polski, obiad, kawa, herbata, napoje.

*Uczestnik kursu organizuje dojazd i nocleg we własnym zakresie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Kurs Tempera Materica

((Tempera Materyczna)

Kurs Tempera Materyczna wykorzystuje innowacyjne oraz tradycyjne materiały takie jak naturalne żywice, starożytne kleje i masy, farby kazeinowe którymi można tworzyć ciekawe efekty na powierzchni, niezależnie czy była uprzednio pomalowana czy nie. W tej technice zastosujemy stiuk, temperę wykończenia na bazie wody lub naturalne żywice. Studenci dowiedzą się jak tworzyć warstwy które pozwolą nadać powierzchni głębię. Aplikacja ostatecznej patyny pozwala każdemu uczestnikowi wyrazić własną kreatywność.

Technika ta sprawdza się również na meblach łazienkowych lub kuchennych dając powierzchniom odporność i nieprzepuszczalność dla cieczy.

TRZY DNIOWE WARSZTATY GRUPOWE CENA KURSU ( max 2-3 osoby w grupie)

* informacje o cenach i szczegółach kursów w Polsce via email: basiahansen35@gmail.com

TRZY DNIOWE WARSZTATY INDYWIDUALNE

* informacje o cenach i szczegółach kursów via email: basiahansen35@gmail.com

W cenę szkolenia wliczone są materiały i preparaty, katalogi, fartuch Dario Biagioni Patina Style, Dyplom ukończenia kursu wystawiony przez Dari

o Biagioni, Połączenie Video z Mistrzem Patyny z profesjonalnym tłumaczeniem z języka włoskiego na język polski, obiad, kawa, herbata, napoje.

*Uczestnik kursu organizuje dojazd i nocleg we własnym zakresie

*Możliwe jest Indywidualne ukończenie dwóch kursów Tempera Antica+ Tempera Materica w ciągu cztero-dniowego Kursu

* informacje o cenach i szczegółach kursów w Polsce via email: basiahansen35@gmail.com
REGULAMIN

1. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach i miejscach , różnych ze względu na wybrany wariant.

2. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe.

3. Aby wziąć udział w warsztatach należy skontaktować się z organizatorami drogą mailową i zapisać się. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku w wysokości 50% ceny kursu.

4. Na warsztatach obowiązuje minimalna ilość uczestników jak i maxymalna. Minimalna liczba uczestników na warsztatach to dwa (chyba, że są to warsztaty indywidualne), a maksymalna to trzy.

5. Koszt uczestnictwa w warsztatach uzależniony jest od typu warsztatów. Cena zawsze podana jest w opisie warsztatów. W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne do pracy materiały, narzędzia oraz miejsce pracy. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztatach, przelewem:

Dane do przelewu:

BARBARA HANSEN, DZIARNOWO 35B, 09-411 BIAŁA koło PŁOCKA

Nr Konta: 53 2490 0005 0000 4004 9373 6653 ALIOR BANK

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby zgłoszonej na warsztaty, z dopiskiem: Kurs Patina Style Colors by Dario Biagioni I DATA KURSU

Kwota przelewu: Zadatek 50% ceny wybranego Kursu, W przypadku braku wpłaty w indywidualnie ustalonym terminie rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

6. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie warsztatów. Uczestnik może się ubezpieczyć we własnym zakresie od powyższego ryzyka.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku.

9. Organizator/prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.

11. Prowadzone warsztaty są tylko i wyłącznie na użytek własny kursantów. Warsztaty oraz Certyfikat Dario Biagioni Patina Style Colors nie dają żadnych uprawnień do wykonywania zawodu oraz prowadzenia szkoleń.

12. Mebelek do stylizacji musi być średniej wielkości wcześniej zatwierdzony przez Organizatora Kursu. (prosimy o przeslanie zdjęć mebelka do zatwierdzenia)

13. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY tel 603 351 449

14. WPŁATA ZADATKU NA WARSZTATY JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KURSU.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana …..........................................................................................,

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, przez firmę Metamorfoza Furniture Barbara Hansen w dniu ….......................... r. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem i dotyczącym usługi …..............................................................................., włączając w to publikację w kanałach social media, stronę www , folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.Podpis: ______________________ Miejscowość i data: ________


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………...…………………………………………………………………


Przez Metamorfoza Furniture Barbara Hansen, Dziarnowo 35, 09-411 Biała

w celu dokonania zapisu na Warsztaty i Wystawienia Dyplomu ukończenia Kursu
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy

.……………………….………………….…………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów